Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

NÁVŠTEVY

Pre všetkých ubytovaných vo VI Družba UK platí až do odvolania povinnosť dodržiavať zákaz návštev ubytovaných študentov, zamestnancov, lektorov alebo iných hostí inými osobami, než ktoré sú ubytované vo VI Družba UK. Počas návštevy ubytovaného nesmie počet osôb v izbe prekročiť ubytovaciu kapacitu izby. Ubytovaným dôrazne neodporúčame návštevy medzi jednotlivými blokmi a izbami.