Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

ZAMESTNANECKÉ UBYTOVANIE

<output>Ubytovanie zamestnancov sa poskytuje v ubytovni Švédske domky Botanická 3033/7, 841 04 Karlova Ves v zrekonštruovaných 2-lôžkových izbách s internetom (zdieľané sociálne zariadenie medzi dvomi izbami) alebo v nezrekonštruovaných blokoch bez internetu (sociálne zariadenia spoločné na chodbe). Ubytovanie rodinných príslušníkov alebo partnerov zamestnancov v ubytovni Švédske domky nie je nárokovateľné.</output>

Ubytovanie zamestnancov poskytujeme v ubytovni Švédske domky Botanická 3033/7, 841 04 Karlova Ves v 2-lôžkových izbách s internetom (zdieľané sociálne zariadenie medzi dvomi izbami). Nárok na ubytovanie má len zamestnanec UK, ktorý je v pracovnom pomere s fakultou alebo inou súčasťou UK najmenej na 75% ustanoveného týždenného pracovného času. Ubytovanie rodinných príslušníkov alebo partnerov zamestnancov v ubytovni Švédske domky nie je nárokovateľné.

Žiadosť (formulár) o zamestnanecké ubytovanie môžete posielať priebežne počas celého kalendárneho roka. Lôžko Vám bude pridelené až po našom potvrdení rezervácie emailom.

ŽIADOSŤ O ZAMESTNANECKÉ UBYTOVANIE

Kontaktovať nás môžete na adrese ubytovaciedruzba.uniba.sk