Družba UKUniverzita Komenského v Bratislave

ODUBYTOVANIE

Odubytovanie je možné výlučne počas stránkových hodín 

Kontroly izby údržbárom a upratovačkou končia vždy 0,5 hod. pred koncom stránkových hodín ubytovacieho oddelenia.

 

POVINNOSTI  UBYTOVANÉHO:

1. VYČISTIŤ UBYTOVACÍ PRIESTOR

IZBA:

 • nábytok umiestniť na pôvodné miesto
 • paplóny a vankúše nechať zvlečené na lôžkach
 • nepoužité paplóny a vankúše nechať odložené vo vreci v priestore nad skriňou
 • pozametať a umyť podlahu, aj pod stolmi a posteľami
 • vyprázdniť skrinky, poličky, stoly vrátane šuplíkov a umyť ich zvonku aj zvnútra
 • umyť dvere od izby vrátane zárubne a kľučky
 • umyť okná zvnútra a vnútorný parapet
 • utrieť radiátor
 • neodlepovať plagáty z tapiet

WC A KÚPEĽŇA:

 • umyť dlážku vo WC a kúpeľni
 • umyť umývadlá
 • umyť zrkadlá a svietidlá nad zrkadlami
 • umyť poličky
 • umyť sprchovací kút
 • umyť vodovodné batérie na umývadlách ako aj v sprchovacom kúte, odstrániť vodný kameň
 • umyť kachličky na stenách, odstrániť vodný kameň z kachličiek
 • umyť WC (misu, dosku) a priestor za toaletou
 • umyť dvere od WC a kúpeľne vrátane zárubne a kľučky
 • odstrániť zvyšky odpadu z odtoku umývadla aj sprchovacieho kúta

CHODBIČKA (+ KUCHYNKA)

 • umyť vchodové dvere vrátane zárubne a kľučky
 • vyprázdniť skrine a police; pri poslednom odubytovanom v skriniach a na policiach nesmie nič ostať
 • umyť všetky police, dvierka na skriniach (z vonkajšej aj vnútornej strany)
 • umyť varič (aj zospodu), vyčistiť steny okolo variča
 • umyť dosku pod varičom a okolo variča
 • chladnička: šnúru vytiahnuť zo zásuvky, odtiahnuť chladničku, umyť podlahu pod chladničkou a priestor za chladničkou, odmraziť, umyť, do sucha utrieť a následne ju nechať vypnutú a otvorenú
 • pozametať a umyť podlahu v celej chodbičke
 • vyniesť smeti, umyť smetný kôš a lopatku
 • odniesť všetky vlastné elektrospotrebiče z Družby UK
 • v chodbičke musí zostať smetný kôš, lopatka a metla ako súčasť inventára

BALKÓN (TÝKA SA LEN IZIEB S BALKÓNOM):

 • odstrániť veci z balkóna
 • poumývať balkón

2. DOHODNÚŤ SI KONTROLU UBYTOVACIEHO PRIESTORU

 • Ubytovaný si vyzdvihne kartičku záznam o inventári v bloku D1 v sklade posteľnej bielizne v suteréne.
 • Pokiaľ mal ubytovaný zapožičanú posteľnú bielizeň, odovzdá ju v sklade posteľnej bielizne.
 • Ubytovaný si dohodne kontrolu izby a odovzdanie ubytovacieho priestoru s údržbárom (v dielni medzi blokmi) a s upratovačkou (v jednej z miestností pre upratovačky na poschodiach).

3. PRIEBEH KONTROLY IZBY

 • údržbár skontroluje ubytovací priestor, prevezme 2 kusy kľúčov (od bunky a izby)
 • upratovačka skontroluje čistotu ubytovacieho priestoru
 • údržbár a upratovačka svojimi podpismi potvrdia vykonanie kontroly a prevzatie kľúčov na kartičku záznam o inventári

4. DOSTAVIŤ SA NA UBYTOVACIE ODDELENIE D1 ALEBO D2 PODĽA BLOKU UBYTOVANIA

 • ubytovaný na ubytovacom odd. odovzdá ubytovací preukaz + záznam o inventári s podpisom údržbára a upratovačky
 • ubytovaný odovzdá internetový kábel
 • prípadný nedoplatok za ubytovanie, zmluvné pokuty a spôsobené  škody na majetku Družby UK budú ubytovanému odrátané z kaucie
 • ubytovanému bude ukončené ubytovanie v elektronickom ubytovacom systéme
 • kaucia, prípadne jej časť, sa vráti ubytovanému na účet, ktorý si zadal pri ubytovaní
 • v prípade nevyrovnania zmluvných záväzkov (finančných pohľadávok) ku dňu odubytovania ubytovaný stratí nárok na ubytovanie vo všetkých ubytovacích zariadeniach UK
 • ak sa ubytovaný do konca zmluvného obdobia neodubytuje, je povinný zaplatiť ubytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € v zmysle IP a zmluvnú pokutu vo výške dennej ceny za ubytovanie platnej v čase omeškania vypočítanej podľa skutočného počtu dní omeškania.

Škody v ubytovacích  bunkách hradia ubytovaní v plnej výške vo výške stanovenej PLATNÝM CENNÍKOM ŠKÔD.